Kepemimpinan Publik pada prodi Teknik Industri berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik. Salah satu hasil kepemimpinan publik yang menunjukkan prodi Teknik Industri sebagai rujukan sebagai berikut :